Ми у соціальних мережах
Контакти
 • Київ, Політехнічна 41
  КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
 • 380 (44) 204 86 10
  380 (44) 204 92 85
 • kafedra@acts.kpi.ua
Кафедра АУТС є головним партнером Мережевої Академії “CISCO”
Січень 9, 2018

 cisco       cisco-academy-logo-svg_

Публікація

Кафедра автоматики та управління в технічних системах (АУТС) на факультеті інформатики та обчислювальної техніки НТУУ «КПІ» розпочала співробітництво із компанією Cisco Systems у галузі впровадження освітніх Академічних програм Cisco у 2002 році відкриттям Локальної Мережної Академії Cisco (Local Networking Academy – LNA). LNA Cisco проводить заняття зі слухачами за Академічними програмами Cisco у галузі створення, розгортання та підтримки функціонування комп’ютерних мереж різних масштабів.

Важлива особливість цих програм у тому, що вони є спрямованими на формування сталих практичних навичок та умінь у студентів і підтримані міжнародно визнаними, так званими промисловими сертифікатами від Cisco (CCNA, CCNA Security, IT Essentials, CCNP). Кожен випускник Академії має право і можливість складати спеціальний сертифікаційний іспит та отримати промисловий всесвітньо визнаний Сертифікат (диплом) Cisco, що засвідчує відповідну кваліфікацію (знання, навички, уміння) у даній галузі.

На даний час у глобальній світовій навчальній системі Академій Cisco навчається 1 000 000 (один мілліон) студентів одночасно за єдиними навчальними програмами, за єдиними стандартами, з єдиними вимогами.

 

Історії успіху із Сisco:
http://www.cisco.com/c/uk_ua/training-events/networking-academy/success-stories.html

Історії успіху студентів і випускників АУТС
http://www.cisco.com/c/uk_ua/training-events/networking-academy/success-stories/students.html
http://www.cisco.com/c/dam/global/ru_ua/assets/pdf/olena_kvitko_netaacad_feature.pdf

Історії успіху академій, Академія при кафедрі АУТС
http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2010/111210.html

 

f2_may_19_2016

Керівник Академії Cisco НТУУ «КПІ»,  Доцент каф. АУТС, к.т.н. Полторак В.П.

Про грант

У 2007 році LNA Cisco отримала статус Регіональної Академії Cisco НТУУ «КПІ» (Regional Networking Academy Cisco NTUU “KPI” – RNA Cisco NTUU “KPI”) та право навчати не тільки слухачів курсу, а і інструкторів для інших локальних Академій.

У тому ж році RNA Cisco NTUU “KPI”, силами співробітників кафедри АУТС, розпочала реалізацію Проекту за грантом НАТО   NUKR NIG: 983103  – “Development of ICT through establishing an educational Alliance of Technical Universities of Ukraine under KPI” (“Розвиток Інформаційно-Комунікаційних Технологій шляхом заснування освітньої спільноти технічних університетів України  під проводом НТУУ КПІ”). Ко-директор гранта з Української сторони – ректор НТУУ «КПІ», академік НАНУ М.З. Згуровський. Ко-директор гранта зі сторони НАТО – ректор Політехнічного університету Бухареста (Румунія), доктор Ніколає Тапуш.

Грант для виконання проекта було надано вдділенням НАТО: NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY PROGRAMME, за напрямом NETWORKING INFRASTRUCTURE GRANT. Вартість проекту склала 50,0 тис євро. Кошти були витрачені стороною НАТО виключно на придбання стандартного серійного телекомунікаційного обладнання виробництва Cisco, яке було передане у сім ВНЗ України для створення 5 нових та оновлення і розвитку 3-х діючих Академій Cisco з включенням комплектів обладнання у поточний науковий та навчальний процес ВНЗ у якості дослідницького та лабораторного обладнання.

У 2010 році Проект було успішно завершено, у результаті чого сім ВНЗ України (шість із них – технічні університети) отримали повні комплекти лабораторного обладнання Cisco для проведення лабораторних та практичних занять як у Академічних програмах Cisco, так і для впровадження у відповідні університетські курси.

Це:

 • Національний Технічний Університет України «Київський політехнічний інститут», Київ (НТУУ «КПІ»);
 • Київський Національний Університет ім. Шевченка, Київ (КНУ ім. Шевченка);
 • Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир (ЖДТУ);
 • Національний Технічний Університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків (НТУ ХПІ);
 • Донецький Національний Технічний Університет, м. Донецьк (ДонНТУ);
 • Полтавський Національний Технічний Університет ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава (ПолтНТУ ім.Ю.Кондратюка);
 • Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя (ЗДІА).

У п’яти ВНЗ (ЖДТУ, НТУ ХПІ, ДонНТУ, ПолтНТУ ім.Ю.Кондратюка, ЗДІА) протягом 2010 – 2011 років, за умовами гранту, силами Академії Cisco НТУУ «КПІ» при кафедрі АУТС, було створено локальні академії Cisco, навчені по два інструктори курсу CCNA, які ведуть навчання своїх слухачів у своїх академічних класах на отриманому за грантом НАТО новому обладнанні Cisco.


За 10 років плідної роботи Академія Cisco НТУУ «КПІ» навчила більш 300 слухачів та студентів за курсом CCNA. З них складали сертифікаційний іспит та отримали промисловий Сертифікат до 100 випускників. RNA Cisco NTUU “KPI” за перші три роки підготувала до 20 інструкторів за курсом CCNA. У даний час LNA Cisco веде заняття з чотирьох програм: CCNA, CCNP, Cisco Network Security, IT Essentials.

За 2007 – 2010 роки студенти LNA Cisco займали 2 та 3 місця у щорічній Українській Олімпіаді Cisco (3 особи).

У травні 2010 року два інструктори LNA Cisco, Халавчук Сергій (магістрант, випуск 2010) та Грищук Юрій (спеціаліст, випуск 2010), зайняли місця у «TOP 10» серед 250 учасників (30 країн світу) у 3-й Міжнародній Олімпіаді інструкторів Cisco, у м. Бухарест, Румунія (є відповідні Сертифікати).

Халавчук Сергій (магістрант, випуск 2010) зайняв ПЕРШЕ місце у цій Олімпіаді (є відповідний Сертифікат), і є переможцем цієї Олімпіади.

Грищук Юрій (спеціаліст, випуск 2010) зайняв восьме місце у цій Олімпіаді.

У травні 2012 року два інструктори Академії Cisco НТУУ «КПІ» при кафедрі АУТС, випускники кафедри Халавчук Сергій та Яшин Володимир подолали 3-й ступінь (із чотирьох) кваліфікаційної підготовки за програмами Cisco, успішно склали теоретичні і практичні іспити та набули підтвердженого сертифікатами статусу CCIE (Cisco Certified Internetworking Expert  –  «Експерт з міжмережної взаємодії, сертифікований Cisco).


Протягом 2011 – 2012 років у світі відбулася друга хвиля реформації глобальної навчальної системи Академій Cisco  –  Academy Evolution. Участь у цьому процесі приймала і Україна з її 114-ма Академіями Cisco. У результаті, в Україні було утворено 3 Центри підтримки Академій Cisco (Academy Support Center) та 4 Центри підготовки інструкторів (Instructor Training Center) з висококваліфікованими тренерами інструкторів. Тренери інструкторів були відібрані серед інструкторів Академій України спеціальною комісією Cisco у результаті дводенних випробувань та серії іспитів.

Успіхом Академії Cisco НТУУ «КПІ» при кафедрі АУТС є те, що на базі нашої Академії, силами співробітників кафедри АУТС, створено один (із 3-х в Україні) Центр підтримки Академій Cisco (Academy Support Center), та один (із 4-х в Україні) Центр підготовки інструкторів (Instructor Training Center). Наразі, Центр підтримки Академій Cisco при НТУУ «КПІ» забезпечує консультативний супровід 35 Академій Cisco в усіх куточках України.

f1_may_19_2016

 

Останні досягнення Академії Cisco НТУУ «КПІ» при кафедрі АУТС за 2012 – 2017  роки – це нагородження її Тренера інструкторів Я.Ю. Дорогого та директора інструктора В.П. Полторака рядом почесних дипломів «Кращий інструктор Академії Cisco року».

Успішна діяльність Центра підтримки Академій Cisco України при кафедрі АУТС (Cisco Academy Support Center Department ACTS of Kyiv Polytechnic Institute) призвела до зростання кількості Академій Cisco, на підтримці Центра, до 140 навчальних закладів. Серед них до 40 Академій в університетах, решта – в коледжах, гімназіях, ліцеях, школах.

Це призвело до перемог Центра підтримки Академій Cisco при кафедрі АУТС два роки підряд у конкурсі Cisco ASC Partner Rewards Program:

1) У 2015-16 навч. році – отримано диплом CERTIFICATE OF RECOGNITION Department ACTS of NTUU Kyiv Polytechnic Institute AS A PREMIER PARTNER in the ASC Rewards Program for contributions to the success of the students and instructors of networking Academy («За внесок у успіх студентів та інструкторів мережної Академії»).

За умовами конкурсу до Диплома було додано 10 Ваучерів на безкоштовне складання Сертифікаційного Іспиту Cisco: CCNA, або CCNA Security, для випускників та інструкторів кращих Академій Cisco, приєднаних до Центра підтримки Академій при кафедрі АУТС, а, також, оплачено поїздку керівника Центру на щорічний з’їзд Партнерів Програми Cisco «Cisco Partner Summit, Berlin – 2016».

У результаті проведеного Центром влітку 2016 р. конкурсу, Ваучерами були нагороджені 10 найкращих студентів та інструкторів Академій Cisco, які успішно використали їх до листопада 2016 р. і склали відповідні Сертифікаційні Іспити.

2) У 2016-17 навч. році – отримано НАЙВИЩУ НАГОРОДУ диплом CERTIFICATE OF RECOGNITION Department ACTS of NTUU Kyiv Polytechnic Institute AS A PREMIER+  PARTNER in the ASC Rewards Program for contributions to the success of the students and instructors of networking Academy.

За умовами конкурсу до цого Диплома додано 15 Ваучерів на безкоштовне складання Сертифікаційного Іспиту Cisco: CCNA, або CCNA Security, для випускників та інструкторів кращих Академій Cisco, приєднаних до Центра підтримки Академій при кафедрі АУТС, а, також, право на оплачену поїздку керівника Центру на щорічний з’їзд Партнерів Програми Cisco «Cisco Partner Summit – 2017».

Наразі Центром проводиться конкурс на обрання 15 кращих студентів та інструкторів Академій Cisco (серед 140 Академій!) для нагородження Ваучерами, який планується закінчити до липня 2017 р.


20160524142324

 

Всі ці успіхи досягнуті завдяки постійній увазі, яку приділяє розвиткові цього напрямку технічної освіти керівництво НТУУ «КПІ», зокрема,

ректор НТУУ «КПІ» М.З. Згуровський, перший проректор НТУУ «КПІ» Ю.І. Якименко та завідувач кафедри АУТС С.Ф. Теленик.

 

Архів