Ми у соціальних мережах
Контакти
 • Київ, Політехнічна 41
  НТУУ"КПІ", корп. 18, кімн. 528
 • 380 (44) 204 86 10
  380 (44) 204 92 85
 • kafedra@acts.kpi.ua
Педагогічний склад
Теленик Сергій Федорович
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ голова НМК МОН України "Автоматика та управління" керівник циклу математичних дисциплін д.т.н., професор

Дисципліни:

 • Дискретний аналіз;
 • комп’ютерна лінгвістика;
 • програмування в абстрактних середовищах об’єктів;
 • проектування систем штучного інтелекту;
 • математична логіка;
 • теорія алгоритмів.

Сфера наукових інтересів:

 • Розроблення інформаційних технологій.
 • Розроблення моделей і методів управління ІТ-інфраструктурою.
 • Автоматизація проектування і програмування.
 • Математична логіка.
 • Комп’ютерна лінгвістика.
 • Штучний інтелект.

Публікації:

Час та місце проведення консультацій: четверг, 16:00, 528, 307-18

Новацький Анатолій Олександрович
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК заступник з навчально-виховної роботи відповідальний за заочну форму навчання керівник циклу "Комп'ютерна електроніка та мікропроцесорна техніка" к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Комп’ютерна лінгвістика.
 • Мікропроцесорна техніка.

Сфера наукових інтересів:

 • Застосування цифрових контролерів в інформаційних системах.

Час та місце проведення консультацій: Ср, 16:00, 528/527

Писаренко Андрій Володимирович
ЗАСТУПНИК З НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ вчений секретар к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Теорія автоматичного керування.
 • Сучасна теорія автоматичного керування.
 • Комп’ютерні методи дослідження систем автоматичного керування.
 • Оптимальні системи керування

Керівник бакалаврських атестаційних робіт, дипломних проектів спеціалістів та магістерських дисертацій.

На кафедрі відповідаю за планування навчальної роботи, розподіл педагогічного навантаження, організацію конференцій.

E-mail: andrew.pisarenko@gmail.com

Час та місце проведення консультацій: Пн 16-00, 308-18

Репнікова Наталія Борисівна
ЗАСТУПНИК ПО РОБОТІ З МАГІСТРАМИ секретар НМК МОН України "Автоматика та управління" керівник циклу "Теорія та систкми управління" к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Теорія автоматичного управління.
 • Цифрові системи.

Сфера наукових інтересів:

 • Аналіз і синтез багатовимірних багатозв’язних систем керування.

Повна інформація про викладача

E-mail: repnikova@acts.kiev.ua

Час та місце проведення консультацій: Вт 16.00 308-18

Ролік Олександр Іванович
ЗАСТУПНИК З НАУКОВОЇ РОБОТИ відповідальний за проектно-конструкторську роботу відповідальний за технічну політику і розвиток директор ННЦ "Неткрекер-КПІ" д.т.н., професор

Дисципліни:

 • Комп’ютерні мережі..
 • Телекомунікаційні системи та мережі.
 • Проектування та моделювання комп’ютерних мереж.
 • Технології та обладнання комп’ютерних мереж.

Сфера наукових інтересів:

 • Системи і мережі передачі даних.
 • Системи управління ІТ-інфраструктурами.

Повна інформація про викладача

Час та місце проведення консультацій: Чт, 16-00 526-18

Юрчук Леонід Юрійович
ЗАСТУПНИК ПО РОБОТІ З БАКАЛАВРАМИ заступник з навчально-тенологічної роботи відповідальний за дистанційне навчання керівник циклу "Проектування пристроїв та систем управління" кт.н., доцент

Дисципліни:

 • Метрологія.
 • Проектування пристроїв та систем управління.
 • Автоматизація виробничих процесів.

Сфера наукових інтересів:

 • Проектування технічних засобів систем управління.
 • Проектування інтелектуальних систем.
 • Використання інформаційних технологій у навчальному процесі

Публікації:

Час та місце проведення консультацій: 1н Вт, 16:00, 2н Пятн14:00, 434-18

Моргаль Олег Михайлович
ЗАСТУПНИК ПО РОБОТІ У ГУРТОЖИТКАХ старший викладач

Дисципліни:

 • Цифрова обробка сигналів і зображень.
 • Основи теорії інформаційних процесів.

Сфера наукових інтересів:

 • Розробка технічних засобів систем передачі і перетворення інформації:
  • кодування,
  • ущільнення,
  • захист.

Час та місце проведення консультацій: Чт, 16-00 – 434-18

Дорогий Ярослав Юрійович
ЗАСТУПНИК З МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Спецрозділи математики.
 • Чисельні методи.
 • Теорія інформації та кодування.
 • проектування телекомунікаційних мереж та систем передачі даних.
 • Розпізнавання та класифікація даних.
 • Експлуатація, моніторинг, адміністрування комп’ютерних телекомунікаційних мереж.

Сфера наукових інтересів:

 • Розпізнавання даних.
 • Штучний інтелект.
 • Нейронні мережі.

Публікації:

Час та місце проведення консультацій: Чт, 16-00 434-18

Жеребко Валерій Анатолійович
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА "КАМПУС" НТУУ "КПІ" відповідальний за організацію олімпіад з програмування старший викладач

Дисципліни:

 • Програмування.
 • Інженерна та комп’ютерна графіка.
 • Проектування комп’ютеризованих систем управління.
 • Моделювання процесів та систем.

Сфера наукових інтересів:

 • Інтелектуальні системи управління.

Час та місце проведення консультацій: Вт, 16:00, 309-18

Амонс Олександр Анатолійович
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО керівник циклу "Інженерія програмного забезпечення КСУ" к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Сучасні технології проектування.
 • WEB-технології.
 • Системи управління БД.
 • Операційні системи.

Сфера наукових інтересів:

 • Розробка розподілених інформаційно-управляючих систем.
 • Дослідження і розробка технологій створення автоматизованих систем і програмного забезпечення.

Публікації:

Час та місце проведення консультацій: Чт. 8-00 520-18

Полторак Вадим Петрович
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РОБОТУ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ директор Академії "CISCO-КПІ" керівник Центру підтримки академій CISCO в Україні керівник циклу "Передача даних та телекомунікації" к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Теорія інформації та кодування.
 • Комп’ютерна криптографія.
 • Системи та мережі передачі даних.

Сфера наукових інтересів:

 • Теорія і засоби перетворення й передачі інформації:
  • передача даних і кодування повідомлень,
  • захист інформації

Публікації:

Час та місце проведення консультацій: Вт 16:00 434-18

Килимник Ольга Михайлівна
ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНУ РОБОТУ асистент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня
Шимкович Володимир Миколайович
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РЕЙТИНГ НПП асистент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Ср 16.00 522-18

Покровський Євген Олексійович
к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: четверг, 16-15, ауд 528-1 (1 нед), 434-18 (2 нед)

Савчук Олена Володимирівна
к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Ср 16.00 308-18.

Дорошенко Анатолій Юхимович
д.ф-м.н., проф.

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Пн, 16.00, 311-18

Букасов Максим Михайлович
к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Вт. 15-17:00 421/420-18

Чемерис Олександр Анатолійович
к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Вт 16:00 534-18

Ясочка Максим Володимирович
к.т.н., ст. викладач

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Пт 16:00 526

Кравець Петро Іванович
к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Ср, 16-00.522-18

Катін Павло Юрійович
к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Пятн 16:00 517-18

Долина Віктор Георгійович
к.т.н., ст. викладач

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Ср. 16:00, 434-18

Ульяницька Ксенія Олександрівна
к.т.н., ст. викладач

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня
Баклан Ярослав Ігорович
к.т.н., асистент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня
Єфремов Костянтин вікторович
старший викладач

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня
Хмелюк Володимир Сергійович
асистент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Чт 16:00 , 523-18

Дорошенко Катерина Сергіївна
асистент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: 2н: Ср , 16.15, Чт 16-15 525-18

Тимофєєва Юлія Сергіївна
асистент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Чт, 16-00, 519-18

Март Богдан Анатолійович
асистент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Вт 18:00 519-18

Хмелюк Марина Сергіївна
асистент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Вт, 16:00, 520-18

Галушко Дмитро Олександрович
асистент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Пн, 16-00 521-18

 

Архів