Ми у соціальних мережах
Контакти
  • Київ, Політехнічна 41
    КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
  • 380 (44) 204 86 10
    380 (44) 204 92 85
  • kafedra@acts.kpi.ua
Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Вступ на 5 курс (магістратура)

Офіційні документи приймальної комісії

Навчання на АУТС

Аспірантура

Як нас знайти

Кафедра здійснює підготовку студентів за наступними спеціальностями:

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Спеціалізація: Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем
Студенти в процесі навчання здобувають фундаментальні знання та навички – прикладні сервіси, програмні компоненти підтримки бізнес-процесів, засобів організації і підтримки сервіс-орієнтованих архітектур програмного забезпечення, та інш. Випускники працюють спеціалістами з програмування програмно-апаратних комплексів інформаційно-комунікаційних систем, розробниками програмного забезпечення, інтеграції інформаційно-комунікаційних систем, тощо.

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології
Спеціалізація «Інтегровані інформаційні системи»
Під час підготовки студент отримує знання і уміння з проектування, розроблення і налагодження складних інтегрованих інформаційних систем з поглибленим засвоєнням комп’ютерних технологій, спеціального програмного забезпечення та методів управління в технічних системах. Випускники працюють спеціалістами з програмування програмно-апаратних комплексів інформаційно-комунікаційних систем, інтеграції інформаційно-комунікаційних систем, тощо.

Кафедра пропонує підготовку спеціалістів кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра.

Форми навчання на кафедрі АУТС – денна та заочна.
Більш докладно про кафедру АУТС
Увага! Вступу на перший курс за дипломом молодшого спеціалісту на кафедрі немає.

Інформація щодо вступу

Основні дати вступної кампанії на перший курс:

10 липня — початок прийому заяв та документів;
16 липня — закінчення прийому заяв та документів для вступників, які складають вступні співбесіди;
22 липня — закінчення прийому заяв та документів;
26 липня — оприлюднення рекомендацій на бюджет;
31 липня — закінчення прийому оригіналів на бюджет;
1 серпня — наказ на зарахування на бюджет;
6 серпня — закінчення прийому оригіналів на контракт;
7 серпня — наказ на зарахування на контракт (термін може бути подовжено).

Для спеціальностей 121 та 126 приймають сертифікати ЗНО з трьох предметів:

  1. Українська мова та література за 2017-2019рр., ваговий коефіцієнт 0,2.
  2. Математика за 2017-2019рр., ваговий коефіцієнт 0,5.
  3. Фізика за 2017-2019рр. або іноземна мова за 2018-2019рр., ваговий коефіцієнт 0,25.

Мінімальний бал з української мови – 100. Мінімальний бал з одного із предметів — математика або фізика (іноземна мова) — 125 при умові, що бал з другого предмету не менше 100.
Додаткових балів за закінчення підготовчих курсів немає.
Конкурсний бал вступника розраховується за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = 0,5*П1 + 0,25*П2 + 0,2*П3 + 0,05*А,
де П1— оцінка ЗНО з математики, П2 — оцінка ЗНО з фізики або іноземної мови, П3 — оцінка ЗНО з української мови. А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів.
Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за подання Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу додається 10 балів.
Далі конкурсний бал множиться на сільський коефіцієнт. Сільський коефіцієнт дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу; 1,00 – в інших випадках. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.
Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Щодо працевлаштування

Наші випускники працюють як спеціалісти з комп’ютеризованих систем управління,обробки даних та програмування, захисту інформації, розробки і використання мікроконтролерів різного призначення, адміністратори комп’ютерних мереж, менеджери проектів, інженери-налагоджувальники, випробовувачі складного електронного, комп’ютерного та автоматичного обладнання, а також інженери-дослідники.
Кожного року більшисть випускників кафедри працевлаштовуються на високоoплачувану, кваліфіковану роботу.

Архів