Ми у соціальних мережах
Контакти
  • Київ, Політехнічна 41
    КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
  • 380 (44) 204 86 10
    380 (44) 204 92 85
  • kafedra@acts.kpi.ua

Спеціальності

Кафедра АУТС здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії наступних спеціальностей:

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем»

Студенти в процесі навчання здобувають фундаментальні знання та навички – прикладні сервіси, програмні компоненти підтримки бізнес-процесів, засобів організації і підтримки сервіс-орієнтованих архітектур програмного забезпечення, платформних рішень для проектування, управління і розвитку ІТ-інфраструктури, засобів проектування і реалізації програмних систем різноманітного функціонального призначення. Випускники працюють спеціалістами з програмування програмно-апаратних комплексів інформаційно-комунікаційних систем, розробниками програмного забезпечення, інтеграції інформаційно-комунікаційних систем, займаються підтримкою сервіс-орієнтованих архітектур програмного забезпечення, проектуванням, управлінням і розвитком ІТ-інфраструктури та керівниками програмних проектів.

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

Освітня програма «Інтегровані інформаційні системи»

Концепція підготовки професіоналів у галузі інформаційних технологій сучасної освітньої програми «Інтегровані інформаційні системи» на кафедрі «Автоматики та управління в технічних системах» ґрунтується на двох принципах. По-перше, це знання методологій і технологій проектування та реалізації інформаційних систем; процесів і стандартів розроблення інформаційних систем; сучасного ІТ-середовища. По-друге, поглиблені знання у сфері сучасних платформ створення комп’ютеризованих систем управління. Під час підготовки студент отримує знання і уміння з проектування, розроблення і налагодження складних інтегрованих інформаційних систем з поглибленим засвоєнням комп’ютерних технологій, спеціального програмного забезпечення та методів управління в технічних системах.

 

Про кафедру АУТС

Увага! На період карантину кафедра АУТС працює у дистанційному режимі

Однією з провідних кафедр України, діяльність випускників яких пов’язана з інформатизацією, є кафедра Автоматики та управління в технічних системах Факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститутімені Ігоря Сікорського”.

Особливістю підготовки наших випускників є глибоке вивчення найсучасніших високотехнологічних галузей науки і техніки: Інформаційних технологій; комп’ютерної, мікропроцесорної техніки та електроніки; систем та мереж передачі даних і телекомунікацій; комп’ютеризованих систем управління. Наші студенти отримують грунтовні знання з: програмування (алгоритмічні мови та програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, сучасні технології програмування, системне програмування, бази даних, операційні системи, WEB-технології тощо);Архів