Ми у соціальних мережах
Контакти
 • Київ, Політехнічна 41
  КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
 • 380 (44) 204 86 10
  380 (44) 204 92 85
 • kafedra@acts.kpi.ua
Педагогічний склад
Ролік Олександр Іванович
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ директор ННЦ "Неткрекер-КПІ" д.т.н., професор

Дисципліни:

 • Комп’ютерні мережі..
 • Телекомунікаційні системи та мережі.
 • Проектування та моделювання комп’ютерних мереж.
 • Технології та обладнання комп’ютерних мереж.

Сфера наукових інтересів:

 • Системи і мережі передачі даних.
 • Системи управління ІТ-інфраструктурами.

Публікації:

 

Новацький Анатолій Олександрович
Перший заступник завідувача кафедри, відповідальний за організаційно-виховну роботу, заочну форму навчання та ректорський контроль, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Комп’ютерна електроніка
 • Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи
 • Мікропроцесорні та мікроконтролерні мережі

Сфера наукових інтересів:

 • Застосування цифрових контролерів в інформаційних системах.

Час та місце проведення консультацій: Ср, 16:00, 528/527

Теленик Сергій Федорович
Професор кафедри, д.т.н., проф.

Дисципліни:

 • Дискретний аналіз;
 • комп’ютерна лінгвістика;
 • програмування в абстрактних середовищах об’єктів;
 • проектування систем штучного інтелекту;
 • математична логіка;
 • теорія алгоритмів.

Сфера наукових інтересів:

 • Розроблення інформаційних технологій.
 • Розроблення моделей і методів управління ІТ-інфраструктурою.
 • Автоматизація проектування і програмування.
 • Математична логіка.
 • Комп’ютерна лінгвістика.
 • Штучний інтелект.

Публікації:

Дорошенко Анатолій Юхимович
Професор кафедри, д.ф-м.н., проф.

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Пн, 16.00, 311-18

Корнієнко Богдан Ярославович
Професор

Писаренко Андрій Володимирович
Заступник декана, відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Теорія автоматичного керування.
 • Сучасна теорія автоматичного керування.
 • Комп’ютерні методи дослідження систем автоматичного керування.
 • Оптимальні системи керування

Керівник бакалаврських атестаційних робіт, дипломних проектів спеціалістів та магістерських дисертацій.

На кафедрі відповідаю за планування навчальної роботи, розподіл педагогічного навантаження, організацію конференцій.

E-mail: andrew.pisarenko@gmail.com

Час та місце проведення консультацій: Пн 16-00, 308-18

Чемерис Олександр Анатолійович
д.т.н., професор

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Вт 16:00 534-18

Репнікова Наталія Борисівна
Відповідальна за підготовку магістрів ОНП та акредитацію, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Теорія автоматичного управління.
 • Цифрові системи.

Сфера наукових інтересів:

 • Аналіз і синтез багатовимірних багатозв’язних систем керування.

Повна інформація про викладача

E-mail: repnikova@acts.kiev.ua

Час та місце проведення консультацій: Вт 16.00 308-18

Полторак Вадим Петрович
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РОБОТУ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ, директор Академії Cisco НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, керівник Центру підтримки академій Cisco в Україні, керівник циклу "Передача даних та телекомунікації", канд.техн.наук., доцент

Дисципліни:

 • Теорія інформації та кодування.
 • Комп’ютерна криптографія.
 • Системи та мережі передачі даних.

Сфера наукових інтересів:

 • Теорія і засоби перетворення й передачі інформації:
  • передача даних і кодування повідомлень,
  • захист інформації

Публікації:

Час та місце проведення консультацій: Вт 16:00 434-18

Юрчук Леонід Юрійович
ЗАСТУПНИК ПО РОБОТІ З БАКАЛАВРАМИ заступник з навчально-тенологічної роботи відповідальний за дистанційне навчання керівник циклу "Проектування пристроїв та систем управління" кт.н., доцент

Дисципліни:

 • Метрологія.
 • Проектування пристроїв та систем управління.
 • Автоматизація виробничих процесів.

Сфера наукових інтересів:

 • Проектування технічних засобів систем управління.
 • Проектування інтелектуальних систем.
 • Використання інформаційних технологій у навчальному процесі

Публікації:

Час та місце проведення консультацій: 1н Вт, 16:00, 2н Пятн14:00, 434-18

Моргаль Олег Михайлович
ЗАСТУПНИК ПО РОБОТІ У ГУРТОЖИТКАХ старший викладач

Дисципліни:

 • Цифрова обробка сигналів і зображень.
 • Основи теорії інформаційних процесів.

Сфера наукових інтересів:

 • Розробка технічних засобів систем передачі і перетворення інформації:
  • кодування,
  • ущільнення,
  • захист.

Час та місце проведення консультацій: Чт, 16-00 – 434-18

Дорогий Ярослав Юрійович
ЗАСТУПНИК З МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ, керівник циклу "Інженерія програмного забезпечення", директор НДІ ІП, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Спецрозділи математики.
 • Чисельні методи.
 • Теорія інформації та кодування.
 • проектування телекомунікаційних мереж та систем передачі даних.
 • Розпізнавання та класифікація даних.
 • Експлуатація, моніторинг, адміністрування комп’ютерних телекомунікаційних мереж.

Сфера наукових інтересів:

 • Розпізнавання даних.
 • Штучний інтелект.
 • Нейронні мережі.

Публікації:

Час та місце проведення консультацій: Чт, 16-00 434-18

Яланецький Валерій Анатолійович
Відповідальний за впровадження системи «Кампус», старший викладач

Дисципліни:

 • Програмування.
 • Інженерна та комп’ютерна графіка.
 • Проектування комп’ютеризованих систем управління.
 • Моделювання процесів та систем.

Сфера наукових інтересів:

 • Інтелектуальні системи управління.

Час та місце проведення консультацій: Вт, 16:00, 309-18

Амонс Олександр Анатолійович
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Сучасні технології проектування.
 • WEB-технології.
 • Системи управління БД.
 • Операційні системи.

Сфера наукових інтересів:

 • Розробка розподілених інформаційно-управляючих систем.
 • Дослідження і розробка технологій створення автоматизованих систем і програмного забезпечення.

Публікації:

Час та місце проведення консультацій: Чт. 8-00 520-18

Килимник Ольга Михайлівна
ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНУ РОБОТУ асистент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня
Шимкович Володимир Миколайович
Вчений секретар кафедри, відповідальний за рейтингування викладачів, старший викладач

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Ср 16.00 522-18

Покровський Євген Олексійович
к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: четверг, 16-15, ауд 528-1 (1 нед), 434-18 (2 нед)

Савчук Олена Володимирівна
к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Ср 16.00 308-18.

Букасов Максим Михайлович
к.т.н., доцент, відповідальний за підготовку магістрів ОПП та за підтримку зв`язків з випускниками

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Вт. 15-17:00 421/420-18

Кравець Петро Іванович
к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Теорія систем і системний аналіз
 • Комп’ютеризовані системи керування
 • Проектування комп’ютеризованих систем керування
 • Iнтелектуальні системи керування
 • Технології штучного інтелекту в технічних системах

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Ср, 16-00.522-18

Ясочка Максим Володимирович
к.т.н., ст. викладач

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Пт 16:00 526

Штифурак Юрій Михайлович
к.т.н., старший викладач

Дисципліни:

 • Сучасні методології і технології розробки програмного забезпечення.
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення.

Сфера наукових інтересів:

 • Використання інформаційних технологій у навчальному процесі.
 • Автоматизація проектування і програмування.
Катін Павло Юрійович
к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Системне програмування (C, C++, Python)
 • Операційні системи реального часу (C, C++, Python, UML).
 • Програмування мікроконтролерів (архітектури ARM, C, C++)
 • Програмування вбудованих систем 1,2 (С, С++,UML, або мова за вибором студента)
 • Сучасні технології створення програмних систем (UML, мова програмування за вибором студента)

Сфера наукових інтересів:

 • Формалізація програмного забезпечення
 • Програмування адаптивних систем з дистанційним управлінням
 • Системне програмування

Час та місце проведення консультацій: Пятн 16:00 517-18

Долина Віктор Георгійович
к.т.н., доцент, відповідальний за наукову роботу та сприяння працевлаштуванню студентів

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Ср. 16:00, 434-18

Махно Таісія Олександрівна
доцент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня
Васильєв Олексій Всеволодович
доцент

Жереб Костянтин Анатолійович
доцент

Мітін Сергій Вячеславович
старший викладач

Дисципліни:

Аналіз вимог до програмного забезпечення.

Сучасні технології створення програмних систем.

Стек технологій проектування WEB-застосувань.

Сфера наукових інтересів:

Проектування та розробка захищених інформаційних систем.

E-mail: meetser@gmail.com

Ульяницька Ксенія Олександрівна
к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня
Март Богдан Анатолійович
старший викладач

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня
Єфремов Костянтин Вікторович
старший викладач

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня
Хмелюк Володимир Сергійович
старший викладач

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Чт 16:00 , 523-18

Дорошенко Катерина Сергіївна
старший викладач

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: 2н: Ср , 16.15, Чт 16-15 525-18

Тимофєєва Юлія Сергіївна
старший викладач, відповідальна за підготовку бакалаврів

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Чт, 16-00, 519-18

Хмелюк Марина Сергіївна
старший викладач

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Вт, 16:00, 520-18

Галушко Дмитро Олександрович
старший викладач

Дисципліни:

 • Методологія і технології побудови інформаційних систем
 • Аналіз вимог до програмного забезпечення
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення
 • Архітектура програмного забезпечення
 • Якість програмного забезпечення та тестування
 • Менеджмент проектів програмного забезпечення
 • Інтеграція застосувань на основі мікросервісного підходу
 • Технології проектування сучасних кросплатформених програмних систем

Сфера наукових інтересів:

 • Системи управління ІТ-інфраструктурами

Час та місце проведення консультацій: Пн, 16-00 521-18

 

Ксензовець Д. С.
викладач

Дисципліни:

 • WEB-технології
 • Спеціальні розділи математики (20002030)
Дорога-Іванюк Олена Олександрівна
асистент

Феденко Віталій Валентинович
Асистент

Цимбал Святослав Ігорович
Асистент

Шимкович Любов Леонідівна
Асистент

Майєр Ілля Сергійович
асистент

Самсоненко Денис Віталійович
асистент

Шимаєв Володимир Миколайович
професор

Сфера наукових інтересів:

 • економічна безпека держави;
 • міжнародне воєнно-економічне співробітництво
Архів