Ми у соціальних мережах
Контакти
 • Київ, Політехнічна 41
  КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
 • 380 (44) 204 86 10
  380 (44) 204 92 85
 • kafedra@acts.kpi.ua
Аспірантура

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Вступ до магістратури

Офіційні документи приймальної комісії

Навчання на АУТС

Аспірантура

Як нас знайти

Інформація про вступ в аспірантуру на офіційному сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Сікорського

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

 1. за рахунок:
  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
 2. іноземців та осіб без громадянства на підставі:
  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Відділ аспірантури та докторантури: кім. 247 – 1 корпусу,  aspirantura@kpi.ua, тел. 236-2149, Години прийому: з 10-00 до 12-00 та з 14-00 до 17-00

Прийом до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського тел. (044) 204-86-59.

На кафедрі АУТС керівниками PhD аспірантів можуть бути: Ролік О.І., Теленик С.Ф., Дорошенко А.Ю., Чемерис О.А., Корнієнко Б.Я., Репнікова Н.Б., Писаренко А.В., Кравець П.І., Дорогий Я.Ю.

Вступ до аспірантури у 2020 році

1.Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2020 році для здобуття ступеня доктора філософії

2. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ- Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
третього (освітньо-наукового)рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії
Спеціалізація: Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем

3. ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
третього (освітньо-наукового)рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма Інженерія програмного забезпечення

 4. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ – Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології  
третього (освітньо-наукового)рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії
Спеціалізація «Інтегровані інформаційні системи»

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2020 році відбудеться

з 20 травня 2020 року по 01 липня 2020 року

з 09.00 до 12.30 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

Перед поданням документів вступникам необхідно надіслати Реєстраційну форму на адресу aspirantura@kpi.ua

На час запровадженого карантину документи подаються дистанційно (електронні копії, без підписів викладачів).

Після завершення карантину підписані оригінали документів подаються до відділу аспірантури та докторантури.

Дати початку та завершення прийому оригіналів документів щодо вступу до аспірантури будуть визначені на сайті.

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи»);
 • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи»)+фото (2 шт., 1  шт. приклеїти на анкету);
 • копія диплома магістра (спеціаліста)*;
 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста)*;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури (за наявності);
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри;
 • письмовий висновок наукового керівникана дослідницьку пропозицію;
 • витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах Scopus або Web of Science;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків*;
 • копія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією)*;
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)*.

БІЛЬШ ДОКЛАДНО ПРО УМОВИ ВСТУПУ 2020

Аспіранти

Рік вступу ПІБ Керівник Тема Назва групи Примітка
2017 Колеснік Валерій Миколайович Д.т.н., проф. Ролік О.І.

Управління якістю ІТ-послуг у критичній ІТ-інфраструктурі

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

НГ10 Денна, бюджет
2018 Ашур І.З. Д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю.

Паралельні обчислення у нейроеволюції наростаючої топології

121 – Інженерія програмного забезпечення

НГ12 Денна, контракт
2018 Самсоненко Д.В.

К.т.н., доц.

Дорогий Я.Ю.

Моделі і методи пошуку аномалій в роботі критичної ІТ-інфраструктури

121 – Інженерія програмного забезпечення

НГ12 Денна, бюджет
2018

Колісніченко В.Ю.

 

АКАДЕМВІДПУСТКА 2020

К.т.н., доц.

Дорогий Я.Ю.

Методи та моделі використання спайкових нейронних мереж для машинного навчання

121 – Інженерія програмного забезпечення

НГ12 Денна, контракт
2018

Антосєв А.С.

 

АКАДЕМВІДПУСТКА 2020

К.т.н., доц.

Дорогий Я.Ю.

Інформаційна технологія ідентифікації переваг клієнта на базі теорії розпізнавання

121 – Інженерія програмного забезпечення

НГ12 Денна, контракт
2019 Бодак Б.В. Д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю.

Методи та засоби організації аукціону в системі електронних закупівель

121 – Інженерія програмного забезпечення

НГ12 Заочна, контракт
2019 Ніколайчук К.В. Д.т.н., проф. Ролік О.І.

Управління розподіленими застосунками в корпоративній ІТ-інфраструктурі

121 – Інженерія програмного забезпечення

НГ10 Заочна, контракт
2019 Вовк Є.А. Д.т.н., проф. Теленик С.Ф.

Моделі та методи автоматизації створення веб-застосувань на основі шаблонів

121 – Інженерія програмного забезпечення

НГ10 Денна, бюджет
2020 Бердник Юрій Михайлович К.т.н. доц., Репнікова Н.Б.

Синтез ефекторного керуючого рівня інтегрованих інформаційних систем

126 – Інформаційні системи та технології

НГ11 Денна, бюджет
2020 Головатенко Ілля Анатолійович К.т.н. доц., Писаренко А.В.

Моделі і методи управління автономними логістичними кіберфізичними системами засобами штучного інтелекту

126 – Інформаційні системи та технології

НГ11 Денна, бюджет
2020 Альбрехт Йосип Омелянович К.т.н. доц., Писаренко А.В.

Багатофункціональні кіберфізичні системи в космічній сфері

126 – Інформаційні системи та технології

НГ11 Денна, бюджет
2020 Драбинко Віталій Павлович Д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю.

Методи ефективної реалізації односторінкових веб-додатків

121 – Інженерія програмного забезпечення

НГ12 Денна, бюджет
2020 Рябчун Андрій Володимирович Д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю. Програмні засоби автоматизації планування конвеерного
виробництва на прикладі харчової галузі121 – Інженерія програмного забезпечення
НГ12 Денна, бюджет
2020 Сидько Артем Юрійович Д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю.

Методи швидкісної та інтелектуальної обробки великих даних для банківських продуктів

121 – Інженерія програмного забезпечення

НГ12 Денна, бюджет

Теми дисертаційних робіт аспірантів, які зараховані до аспірантури у 2020році (Витяг з протоколу №4 засідання Вченої ради 23.11.2020 р.)

Код

спеціальності

Прізвище, ініціали аспіранта Науковий керівник Назва кафедри Назва теми дисертації Назва групи
126 Бердник Ю.М. К.т.н. доц., Репнікова Н.Б. АУТС Синтез ефекторного керуючого рівня інтегрованих інформаційних систем НГ11
126 Головатенко І.А. К.т.н. доц., Писаренко А.В. АУТС Моделі і методи управління автономними логістичними кіберфізичними системами засобами штучного інтелекту НГ11
126 Альбрехт Й.О. К.т.н. доц., Писаренко А.В. АУТС Багатофункціональні кіберфізичні системи в космічній сфері НГ11
121 Драбинко В.П. Д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю. АУТС Методи ефективної реалізації односторінкових веб-додатків НГ12
121 Рябчун А. В. Д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю. АУТС Програмні засоби автоматизації планування конвеерного виробництва на прикладі харчової галузі НГ12
121 Сидько А.Ю. Д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю. АУТС Методи швидкісної та інтелектуальної обробки великих даних для банківських продуктів НГ12

ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів
121 «Інженерія програмного забезпечення» ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття наукового ступеня доктор філософії
121 «Інженерія програмного забезпечення» ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття наукового ступеня доктор філософії

 

Архів