Ми у соціальних мережах
Контакти
 • Київ, Політехнічна 41
  КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
 • 380 (44) 204 86 10
  380 (44) 204 92 85
 • kafedra@acts.kpi.ua
Аспірантура

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Вступ на 5 курс (магістратура)

Офіційні документи приймальної комісії

Навчання на АУТС

Аспірантура

Як нас знайти

Інформація про вступ в аспірантуру на офіційному сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Сікорського

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

 1. за рахунок:
  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
 2. іноземців та осіб без громадянства на підставі:
  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Відділ аспірантури та докторантури: кім. 247 – 1 корпусу,  aspirantura@kpi.ua, тел. 236-2149, Години прийому: з 10-00 до 12-00 та з 14-00 до 17-00

Прийом до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського тел. (044) 204-86-59.

На кафедре АУТС можуть бути керівником PhD аспіранта: Ролік О.І., Теленик С.Ф., Дорошенко А.Ю., Чемерис О.А., Корнієнко Б.Я., Репнікова Н.Б., Кравець П.І., Дорогий Я.Ю.

Вступ до аспірантури у 2020 році

1.Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2020 році для здобуття ступеня доктора філософії

2. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ- Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
третього (освітньо-наукового)рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії
Спеціалізація: Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем

3. ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
третього (освітньо-наукового)рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма Інженерія програмного забезпечення

 4. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ – Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології  
третього (освітньо-наукового)рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії
Спеціалізація «Інтегровані інформаційні системи»

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2020 році відбудеться

з 20 травня 2020 року по 01 липня 2020 року

з 09.00 до 12.30 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

Перед поданням документів вступникам необхідно надіслати Реєстраційну форму на адресу aspirantura@kpi.ua

На час запровадженого карантину документи подаються дистанційно (електронні копії, без підписів викладачів).

Після завершення карантину підписані оригінали документів подаються до відділу аспірантури та докторантури.

Дати початку та завершення прийому оригіналів документів щодо вступу до аспірантури будуть визначені на сайті.

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи»);
 • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи»)+фото (2 шт., 1  шт. приклеїти на анкету);
 • копія диплома магістра (спеціаліста)*;
 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста)*;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури (за наявності);
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри;
 • письмовий висновок наукового керівникана дослідницьку пропозицію;
 • витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах Scopus або Web of Science;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків*;
 • копія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією)*;
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)*.

БІЛЬШ ДОКЛАДНО ПРО УМОВИ ВСТУПУ 2020

 

Аспіранти

Рік вступу ПІБ Керівник Тема Примітка
2014 Троцький Сергій Олександрович Д.т.н., проф. Теленик С.Ф. 05.13.06 Денна, контракт
2016 Дорога-Іванюк Олена Олександрівна Д.т.н., проф. Теленик С.Ф.

Інформаційна технологія розподілення ресурсів критичної ІТ-інфраструктури​

121 – Інженерія програмного забезпечення

Денна, бюджет
2016 Ксензовець Дмитро Сергійович Д.т.н., проф. Теленик С.Ф.

Управління процесами ІТ-інфраструктури на основі алгоритмів прогнозування

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Денна, бюджет
2017 Колеснік Валерій Миколайович Д.т.н., проф. Ролік О.І

Управління якістю ІТ-послуг у критичній ІТ-інфраструктурі

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Денна, бюджет
2018 Майер Ілля Сергійович Д.т.н., проф. Ролік О.І.

Метод задоволення мінливих потреб за слабо прогнозованих ресурсів

121 – Інженерія програмного забезпечення

Денна, бюджет
2018 Ашур І.З. Д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю.

Паралельні обчислення у нейроеволюції наростаючої топології

121 – Інженерія програмного забезпечення

Денна, контракт
2018 Самсоненко Д.В.

К.т.н., доц.

Дорогий Я.Ю.

Моделі і методи пошуку аномалій в роботі критичної ІТ-інфраструктури

121 – Інженерія програмного забезпечення

Денна, бюджет
2018 Колісніченко В.Ю.

К.т.н., доц.

Дорогий Я.Ю.

Методи та моделі використання спайкових нейронних мереж для машинного навчання

121 – Інженерія програмного забезпечення

Денна, контракт
2018 Антосєв А.С. К.т.н., доц. Дорогий Я.Ю.

Інформаційна технологія ідентифікації переваг клієнта на базі теорії розпізнавання

121 – Інженерія програмного забезпечення

Денна, контракт
2019 Бодак Б.В. Д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю.

Методи та засоби організації аукціону в системі електронних закупівель

121 – Інженерія програмного забезпечення

Заочна, контракт
2019 Ніколайчук К.В. Д.т.н., проф. Ролік О.І.

Управління розподіленими застосунками в корпоративній ІТ-інфраструктурі

121 – Інженерія програмного забезпечення

Заочна, контракт
2019 Вовк Є.А. Д.т.н., проф. Теленик С.Ф. Моделі та методи автоматизації створення веб-застосувань на основі шаблонів
121 – Інженерія програмного забезпечення
Денна, бюджет

Здобувачі

Рік вступу ПІБ Керівник Тема Примітка
2011 Жеребко Валерій Анатолійович К.т.н., с.н.с. Кравець П.І.

Універсальні алгоритми оптимізації складних систем управління

05.13.03

2013 Боднар Олександр Анатолійович Д.т.н., проф. Теленик С.Ф.

“Інформаційна технологія підтримки операційної діяльності провайдерів інфокомунікаційних сервісів”

05.13.06

ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів
121 «Інженерія програмного забезпечення» ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття наукового ступеня доктор філософії
121 «Інженерія програмного забезпечення» ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття наукового ступеня доктор філософії

 

 

Архів