Ми у соціальних мережах
Контакти
  • Київ, Політехнічна 41
    КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
  • 380 (44) 204 86 10
    380 (44) 204 92 85
  • kafedra@acts.kpi.ua
Дисципліни та база силабусів дисциплін

Силабуси

Навчальні посібники

Назва навчального посiбнику

Гiперпосилання

Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи : підручник.
Ч. 1. Мікропроцесорні системи
Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи : Лабораторний практикум – Київ :
КПІ ім. Ігоря Сікорського,
2018. – 247 с.

Практикум з використанням моделюючого пакету PROTEUS
Комп’ютерна електроніка: Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб.
для студ. освітньої програми «Інтегровані інформаційні системи» спеціальності 126
«Інформаційні системи та технології», / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.:
А.О. Новацький. – Електронні текстові дані (1 файл: 13.8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря
Сікорського, 2018. – 415 с.
Комп’ютерна електроніка. Лабораторний практикум
«Комп’ютерна електроніка [Електронний ресурс] : підручник для студ.
спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інтегровані
інформаційні системи» / А.О. Новацький ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні
текстові дані (1 файл: 80.9 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 469 с.»
Комп’ютерна електроніка

«Проектування мікропроцесорних систем та мереж»

Розділ «Проектування CAN-мережі»

Проектування мікропроцесорних систем та мереж

Комп’ютерна електроніка-3: Мікропроцесорні системи:

Апаратні засоби мікропроцесорних систем

Апаратні засоби мікропроцесорних систем

Проектування та програмування мікропроцесорних систем і мереж:

Проектування мережі 1-WIRE

Проектування мережі 1-WIRE

Архітектура новітніх мікроконтролерів

Периферійні модулі мікроконтролерів сімейства ARM

Архітектура новітніх мікроконтролерів
Периферійні модулі AVR-мікроконтролерів Проектування мікропроцесорних систем: Проектування мікропроцесорних систем на базі AVR-мікроконтролерів: Периферійні модулі AVR-мікроконтролерів

Проектування мікропроцесорних систем на базі мікроконтролерів сімейства

MCS–51: Периферійні модулі мікроконтролерів сімейства MCS–51

Проектування мікропроцесорних систем

Імпульсна та цифрова електроніка

Імпульсна та цифрова електроніка

Програмування мікроконтролерів родини AVR

«Проектування мікропроцесорних систем» Розділ «Програмування мікроконтролерів родини AVR»

Програмування мікропроцесорних систем на базі мікроконтролерів
сімейства ARM

Архітектура новітніх мікроконтролерів Програмування мікропроцесорних систем на базі мікроконтролерів сімейства ARM

Програмування мікропроцесорних систем на базі
мікроконтролерів сімейства MCS–51

Проектування мікропроцесорних систем на базі мікроконтролерів сімейства MCS-51» Програмування мікропроцесорних систем на базі мікроконтролерів сімейства MCS–51

Програмування мікропроцесорних систем

Комп’ютерна електроніка: Мікропроцесорні системи: Програмування мікропроцесорних систем

«Комп‘ютерна електроніка»

Електроніка і мікросхемотехніка» Розділ «Елементна база комп‘ютерної електроніки та аналогові електронні пристрої

Комп’ютерна електроніка:
Електроніка і мікросхемотехніка

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Телекомунікаційні системи та мережі – 1.

Технології та обладнання комп’ютерних мереж

Телекомунікаційні системи та мережі – 1. Технології та обладнання комп’ютерних мереж»

«Телекомунікаційні системи та мережі – 2.

Інформаційно-телекомунікаційні системи»

«Телекомунікаційні системи та мережі – 2. Інформаційно-телекомунікаційні системи»

«Комп’ютерні мережі»  «Комп’ютерні мережі»
“Програмування-1” та “Спеціальні розділи математики-2″. Чисельні методи.” ПРОГРАМУВАННЯ ЧИСЛОВИХ МЕТОДІВ МОВОЮ PYTHON Підручник

 

Архів