Історія кафедри

Історія кафедри АУТС починається з 1945 року, коли було засновано кафедру “Реле і автоматики”. В 1963 р. вона отримала назву “Автоматики і телемеханіки”, а в 1988 р. – “Автоматики та управління в технічних системах” (АУТС). Кафедра “Реле і автоматики” відокремилась зі складу кафедри центральних електричних станцій для підготовки фахівців з електричних та телемеханічних пристроїв.
На протязі свого існування кафедра розвивалася в освітньому і науковому напрямках, освоюючи все складніші досягнення наукового й технічного прогресу у сфері управління в технічних системах.

Окрім основної діяльності – підготовки фахівців зі своєї галузі, на кафедрі виконувалась значна методична і наукова робота. Кафедра тісно співпрацювала з підприємствами й інститутами, виконуючи значні об’єми господарських робіт. Кафедру “Реле і Автоматики” було засновано в КПІ 23 серпня 1945 р. на електроенергетичному факультеті (наказ ©2193К всесоюзної комісії зі справ Вищої Школи при РНК СРСР).

Засновник кафедри професор Гребень Йосиф Ілліч (1897-1973), закінчив КПІ у 1925 році, доцент з 1930 р., а з 1932 професор і завідуючий кафедри електричних станцій, з 1945 р. по 1966 р. завідуючий кафедри автоматики.

Кафедра готує фахівців з таких спеціальностей:
1945-1958 -“Автоматичні і телемеханічні пристрої”;
1959-1988 – “Автоматика і телемеханіка”;
1989-1994 – “Комп’ютеризовані системи управління автоматики”;
1995-2006 – “Системи управління і автоматики”;
2006-2016 – “Системна інженерія”, “Програмна інженерія”;
2016-2019 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”;
з 2017 – “Інформаційні системи та технології”, “Інженерія програмного забезпечення”.

За 60 років свого існування кафедра підготувала близько 5400 спеціалістів.

Педагогічні школи кафедри:

Професор Гребень І.І.

  • Період заснування 1945-1968 рр.
  • Головна концепція: теорія та засоби контролю технологічних процесів.

Професор Катков Ф.О.

  • Період заснування 1963-1983 рр.
  • Головна концепція: елементи і системи телемеханіки.

Професор Краснопрошина А.А.

  • період заснування: 1983-1997 рр.
  • Головна концепція: теорія і системи управління. Створення нової спеціалізації: управління інформаційними процесами.

Професор Сердюк Г.Б.

  • Період заснування 1971-1999 рр.
  • Головна концепція: технічна діагностика і надійність електронних пристроїв.

Професор Жураковський Ю.П.

  • Період заснування 1981-2000 рр.
  • Головна концепція: теорія і засоби обробки і передачі інформації, створення нової спеціалізації: комп’ютеризовані локальні системи обробки і передачі інформації.

Потреби народного господарства формували наукові інтереси співробітників кафедри в галузі розвитку інформатики – науки, яка вивчає процеси передачі і обробки інформації в технічних системах. Крім того, у зв’язку з загальною необхідністю використання Обчислювальної техніки в області автоматики на кафедрі були підготовлені кадри (проф. Самофалов К.Г. та інші), які створили нову кафедру обчислювальної техніки (1960 р.). У процесі розвитку пристроїв і систем автоматики з’явилась необхідність в створенні виключно нових механічних систем – систем управління: кафедра знову підготувала фахівців (проф. Костюк В.И. та інші), які заснували кафедру Технічної кібернетики (1969 р.).

Архів