Ми у соціальних мережах
Контакти
 • Київ, Політехнічна 41
  КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
 • 380 (44) 204 86 10
  380 (44) 204 92 85
 • kafedra@acts.kpi.ua
Педагогічний склад
Ролік Олександр Іванович
Завідувач кафедри, д.т.н., професор

Дисципліни:

 • Комп’ютерні мережі
 • Телекомунікаційні системи та мережі
 • Проектування та моделювання комп’ютерних мереж
 • Технології та обладнання комп’ютерних мереж

Сфера наукових інтересів:

 • Системи і мережі передачі даних
 • Системи управління ІТ-інфраструктурами

Публікації:

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 528.
 • (044) 204-92-85
 • rolick@acts.kpi.ua
 • @Oleksandr_Rolik
Новацький Анатолій Олександрович
Перший заступник завідувача кафедри, відповідальний за навчально-виховну роботу, заочну форму навчання та ректорський контроль, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Комп’ютерна електроніка
 • Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи
 • Мікропроцесорні та мікроконтролерні мережі

Сфера наукових інтересів:

 • Застосування цифрових контролерів в інформаційних системах

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 528.
 • (044) 204-92-85
 • a.novatskyi@kpi.ua

Час та місце проведення консультацій: Ср, 16:00, 528/527

Теленик Сергій Федорович
Декан ФІОТ, професор кафедри, д.т.н., професор

Дисципліни:

 • Дискретний аналіз
 • Комп’ютерна лінгвістика
 • Програмування в абстрактних середовищах об’єктів
 • Проектування систем штучного інтелекту
 • Математична логіка
 • Теорія алгоритмів

Сфера наукових інтересів:

 • Розроблення інформаційних технологій
 • Розроблення моделей і методів управління ІТ-інфраструктурою
 • Автоматизація проектування і програмування
 • Математична логіка
 • Комп’ютерна лінгвістика
 • Штучний інтелект

Публікації:

Онищенко Вікторія Валеріївна
Професор кафедри, д.т.н., професор

Дисципліни:

 • Теорія прийняття рішень
 • Методи штучного інтелекту в задачі обробки зображень
 • Групова динаміка і комунікації

Контакти:

 • oviva@kpi.ua, ntu.ony@gmail.com
Дорошенко Анатолій Юхимович
Професор кафедри, д.ф-м.н., професор

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • a-y-doroshenko@ukr.net

Час та місце проведення консультацій: Пн, 16.00, 311-18

Писаренко Андрій Володимирович
Заступник декана, відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри, організацію конференцій, акредитацію, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Теорія автоматичного керування
 • Сучасна теорія автоматичного керування
 • Комп’ютерні методи дослідження систем автоматичного керування.
 • Оптимальні системи керування

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 308.
 • (044) 204-92-25
 • andrew.pisarenko@gmail.com
 • @pysarenko

Час та місце проведення консультацій: Пн 16-00, 308-18

Корнієнко Богдан Ярославович
Професор кафедри, відповідальний за наукову роботу кафедри, д.т.н., професор

Дисципліни:

 • Організація науково-інноваційної діяльності
 • Розроблення проблемно-орієнтованих та сервісно-орієнтованих систем
 • Проектування інформаційних систем

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 524.
 • b.korniyenko@kpi.ua
 • @korniyenko_b
Чемерис Олександр Анатолійович
Професор кафедри, д.т.н., с.н.с.

Дисципліни:

 • Методологічні основи створення інформаційних систем
 • Інтеграція застосувань на основі мікросервісного підход

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • o.chemerys@kpi.ua
Шемаєв Володимир Миколайович
Професор кафедри, д.е.н., професор

Сфера наукових інтересів:

 • Економічна безпека держави
 • Міжнародне воєнно-економічне співробітництво

Контакти:

 • Shemaev@niss.gov.ua
Сокульський Олег Євгенович
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Інтернет речей
 • Моделювання систем
 • Архітектура та проектування програмного забезпечення
 • Прикладна статистика (з використанням інформаційних технологій)
 • Організація та обробка електронної інформації

Контакти:

 • mortimer@ukr.net
Репнікова Наталія Борисівна
Доцент кафедри, відповідальна за підготовку магістрів ОНП, акредитацію, ліцензування, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Теорія автоматичного управління
 • Цифрові системи

Сфера наукових інтересів:

 • Аналіз і синтез багатовимірних багатозв’язних систем керування

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 308.
 • (044) 204-92-25
 • n.repnikova@gmail.com
 • @repnikova

Час та місце проведення консультацій: Вт 16.00 308-18

Полторак Вадим Петрович
Доцент кафедри, відповідальний за міжнародну діяльніть кафедри, директор Академії Cisco КПІ ім. Ігоря Сікорського, керівник Центру підтримки академій Cisco в Україні, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Теорія інформації та кодування
 • Комп’ютерна криптографія
 • Системи та мережі передачі даних

Сфера наукових інтересів:

 • Теорія і засоби перетворення й передачі інформації:
  • передача даних і кодування повідомлень;
  • захист інформації.

Публікації:

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 434.
 • (044) 204-94-31
 • v.poltorak@kpi.ua
 • @poltorakvp

Час та місце проведення консультацій: Вт 16:00 434-18

Моргаль Олег Михайлович
Старший викладач кафедри, відповідальний за поселення на факультеті

Дисципліни:

 • Цифрова обробка сигналів і зображень
 • Основи теорії інформаційних процесів

Сфера наукових інтересів:

 • Розробка технічних засобів систем передачі і перетворення інформації:
  • кодування;
  • ущільнення;
  • захист.

Контакти:

 • m_olegm@ukr.net

Час та місце проведення консультацій: Чт, 16-00 – 434-18

Дорогий Ярослав Юрійович
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Спецрозділи математики
 • Чисельні методи
 • Теорія інформації та кодування
 • Проектування телекомунікаційних мереж та систем передачі даних
 • Розпізнавання та класифікація даних
 • Експлуатація, моніторинг, адміністрування комп’ютерних телекомунікаційних мереж

Сфера наукових інтересів:

 • Розпізнавання даних
 • Штучний інтелект
 • Нейронні мережі

Публікації:

Контакти:

 • y.dorogoy@kpi.ua

Час та місце проведення консультацій: Чт, 16-00 434-18

Яланецький Валерій Анатолійович
Старший викладач кафедри, відповідальний за систему «Е-КАМПУС», голова профбюро ФІОТ

Дисципліни:

 • Програмування
 • Технологія блокчейн
 • Проектування комп’ютеризованих систем управління
 • Моделювання процесів та систем

Сфера наукових інтересів:

 • Інтелектуальні системи управління

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 309.
 • v.yalanetskyi@kpi.ua
 • @antiscaliger

Час та місце проведення консультацій: Вт, 16:00, 309-18

Амонс Олександр Анатолійович
Доцент кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

 • Технології розробки програмного забезпечення
 • WEB-технології

Сфера наукових інтересів:

 • Розробка розподілених інформаційно-управляючих систем
 • Дослідження і розробка технологій створення автоматизованих систем і програмного забезпечення

Публікації:

Контакти:

 • o.amons@kpi.ua

Час та місце проведення консультацій: Чт. 8-00 520-18

Шимкович Володимир Миколайович
Старший викладач кафедри, вчений секретар кафедри, відповідальний за навантаження та рейтингування викладачів

Дисципліни:

 • Паралельне програмування
 • Програмні засоби проектування та реалізації нейромережевих систем

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 524.
 • v.shymkovych@kpi.ua
 • @volodymyr_shymkovych

Час та місце проведення консультацій: Ср 16.00 522-18

Савчук Олена Володимирівна
Доцент кафедри, к.т.н., с.н.с.

Дисципліни:

 • Діагностика та оцінка якості інформаційних систем

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Ср 16.00 308-18.

Букасов Максим Михайлович
Доцент кафедри, директор ННЦ "Неткрекер-КПІ", відповідальний за підготовку магістрів ОПП, к.т.н.

Дисципліни:

 • Основи програмування
 • Програмування комп’ютерних та віртуальних мереж
 • Компонентно-базоване проектування програмних систем

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 421.
 • bukasov@gmail.com
 • @bukasov

Час та місце проведення консультацій: Вт. 15-17:00 421/420-18

Кравець Петро Іванович
Доцент кафедри, к.т.н., с.н.с.

Дисципліни:

 • Теорія систем і системний аналіз
 • Комп’ютеризовані системи керування
 • Проектування комп’ютеризованих систем керування
 • Iнтелектуальні системи керування
 • Технології штучного інтелекту в технічних системах

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • kpiiauts20@gmail.com

Час та місце проведення консультацій: Ср, 16-00.522-18

Ясочка Максим Володимирович
Доцент кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Пт 16:00 526

Катін Павло Юрійович
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Системне програмування (C, C++, Python)
 • Операційні системи реального часу
 • Програмування мікроконтролерів
 • Програмування вбудованих систем
 • Основи  баз даних
 • Сфера наукових інтересів:
 • Формалізація програмного забезпечення
 • Програмування адаптивних систем з дистанційним управлінням
 • Системне програмування

Контакти:

 • katin.dino@gmail.com

Час та місце проведення консультацій: Пт 16:00 517-18

Махно Таісія Олександрівна
Доцент кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • makhno.taisiia@acts.kpi.ua
Жереб Костянтин Анатолійович
Доцент кафедри, к.ф.-м.н., доцент

Контакти:

 •  zhereb@gmail.com
Ульяницька Ксенія Олександрівна
Доцент кафедри, відповідальна за розробку та впровадження модуля "Силабуси", к.т.н.

Дисципліни:

 • Бази даних

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • k.ulianytska@kpi.ua
Бойко Олександра Володимирівна
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Криміналістика в програмно-орієнтованих системах
 • Бази даних

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • 2020boikool@gmail.com
Смолій Віктор Вікторович
Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Тестування програмного забезпечення
 • Технології забезпечення якості програмних систем

Сфера наукових інтересів:

 • ГІС-системи реального часу і прецизійного землеробства
 • IoT-системи
 • інформаційно-керуючі системи на основі ГІС
 • онтології

Контакти:

 • dr.v.smoliy@gmail.com
Штифурак Юрій Михайлович
Старший викладач кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

 • Сучасні методології і технології розробки програмного забезпечення
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення

Сфера наукових інтересів:

 • Використання інформаційних технологій у навчальному процесі
 • Автоматизація проектування і програмування
Мітін Сергій Вячеславович
Старший викладач кафедри

Дисципліни:

 • Аналіз вимог до програмного забезпечення
 • Сучасні технології створення програмних систем
 • Стек технологій проектування WEB-застосувань.

Сфера наукових інтересів:

 • Проектування та розробка захищених інформаційних систем.

Контакти:

 • meetser@gmail.com
Хмелюк Володимир Сергійович
Старший викладач кафедри

Дисципліни:

 • Об’єктно-орієнтоване програмування

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 •  hmelyuk@gmail.com

Час та місце проведення консультацій: Чт 16:00 , 523-18

Дорошенко Катерина Сергіївна
Старший викладач кафедри

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • DoroshenkoK@kpi.ua

Час та місце проведення консультацій: 2н: Ср , 16.15, Чт 16-15 525-18

Тимофєєва Юлія Сергіївна
Старший викладач кафедри, відповідальна за підготовку бакалаврів

Дисципліни:

 • Комп’ютерна дискретна математика
 • Теорія ймовірностей

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 519.
 • (044) 204-90-48
 • yulia.s.timofeeva@gmail.com
 • @YulSTim

Час та місце проведення консультацій: Чт, 16-00, 519-18

Хмелюк Марина Сергіївна
Старший викладач кафедри

Дисципліни:

 • Оперційні системи
 • Основи клієнтської розробки
 • Комп’ютерна графіка та мультимедіа

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • m.khmeliuk@kpi.ua

Час та місце проведення консультацій: Вт, 16:00, 520-18

Галушко Дмитро Олександрович
Старший викладач кафедри

Дисципліни:

 • Методологія і технології побудови інформаційних систем
 • Аналіз вимог до програмного забезпечення
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення
 • Архітектура програмного забезпечення
 • Якість програмного забезпечення та тестування
 • Менеджмент проектів програмного забезпечення
 • Інтеграція застосувань на основі мікросервісного підходу
 • Технології проектування сучасних кросплатформених програмних систем

Сфера наукових інтересів:

 • Системи управління ІТ-інфраструктурами

Контакти:

 • dmytro.halushko@lll.kpi.ua

Час та місце проведення консультацій: Пн, 16-00 521-18

 

Баклан Ярослав Ігорович
Старший викладач кафедри, к.т.н.

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • Yaroslav.Baklan@gmail.com
Феденко Віталій Валентинович
Асистент кафедри

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня
Цимбал Святослав Ігорович
Асистент кафедри

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • sv_tsymbal@outlook.com
Шимкович Любов Леонідівна
Асистент кафедри, відповідальна за практику та розподілення студентів

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • Київ, вул. Борщагівська 126,
  18 корпус «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кімн. 434.
 • L.shymkovych@gmail.com
 • @Shymkovychlyubov
Майєр Ілля Сергійович
Асистент кафедри

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • illia.m@meta.ua
Самсоненко Денис Віталійович
Асистент кафедри

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • den7124@kpi.ua
Бердник Юрій Михайлович
Асистент кафедри, керівник гуртка ES&IoT «Вбудовані системи та Інтернет речей»

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • y.berdnyk@kpi.ua, berdniky@gmail.com
Вовк Євгеній Андрійович
Асистент кафедри

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • yevhenii.vovk@gmail.com
Шинкевич Микола Костянтинович
Асистент кафедри

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • shinekolya@ukr.net
Проскура Світлана Леонідівна
Асистент кафедри

Дисципліни:

 • Основи розробки програмного забезпечення на платформі .NET
 • Технології .NET розробки веб-додатків
 • WEB-технології
 • Розроблення WEB-застосувань
 • Основи розробки програмного забезпечення на платформі Node.JS

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Контакти:

 • slproskura@gmail.com
Архів