Ми у соціальних мережах
Контакти
 • Київ, Політехнічна 41
  КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
 • 380 (44) 204 86 10
  380 (44) 204 92 85
 • kafedra@acts.kpi.ua
Педагогічний склад
Ролік Олександр Іванович
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ директор ННЦ "Неткрекер-КПІ" д.т.н., професор

Дисципліни:

 • Комп’ютерні мережі..
 • Телекомунікаційні системи та мережі.
 • Проектування та моделювання комп’ютерних мереж.
 • Технології та обладнання комп’ютерних мереж.

Сфера наукових інтересів:

 • Системи і мережі передачі даних.
 • Системи управління ІТ-інфраструктурами.

Публікації:

 

Новацький Анатолій Олександрович
Перший заступник завідувача кафедри, відповідальний за організаційно-виховну роботу, заочну форму навчання та ректорський контроль, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Комп’ютерна електроніка
 • Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи
 • Мікропроцесорні та мікроконтролерні мережі

Сфера наукових інтересів:

 • Застосування цифрових контролерів в інформаційних системах.

Час та місце проведення консультацій: Ср, 16:00, 528/527

Теленик Сергій Федорович
Професор кафедри, д.т.н., проф.

Дисципліни:

 • Дискретний аналіз;
 • комп’ютерна лінгвістика;
 • програмування в абстрактних середовищах об’єктів;
 • проектування систем штучного інтелекту;
 • математична логіка;
 • теорія алгоритмів.

Сфера наукових інтересів:

 • Розроблення інформаційних технологій.
 • Розроблення моделей і методів управління ІТ-інфраструктурою.
 • Автоматизація проектування і програмування.
 • Математична логіка.
 • Комп’ютерна лінгвістика.
 • Штучний інтелект.

Публікації:

Дорошенко Анатолій Юхимович
Професор кафедри, д.ф-м.н., проф.

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Пн, 16.00, 311-18

Писаренко Андрій Володимирович
Заступник декана, відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Теорія автоматичного керування.
 • Сучасна теорія автоматичного керування.
 • Комп’ютерні методи дослідження систем автоматичного керування.
 • Оптимальні системи керування

Керівник бакалаврських атестаційних робіт, дипломних проектів спеціалістів та магістерських дисертацій.

На кафедрі відповідаю за планування навчальної роботи, розподіл педагогічного навантаження, організацію конференцій.

E-mail: andrew.pisarenko@gmail.com

Час та місце проведення консультацій: Пн 16-00, 308-18

Корнієнко Богдан Ярославович
Професор

Чемерис Олександр Анатолійович
д.т.н., професор

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Вт 16:00 534-18

Шимаєв Володимир Миколайович
професор

Сфера наукових інтересів:

 • економічна безпека держави;
 • міжнародне воєнно-економічне співробітництво
Репнікова Наталія Борисівна
Відповідальна за підготовку магістрів ОНП та акредитацію, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Теорія автоматичного управління.
 • Цифрові системи.

Сфера наукових інтересів:

 • Аналіз і синтез багатовимірних багатозв’язних систем керування.

Повна інформація про викладача

E-mail: repnikova@acts.kiev.ua

Час та місце проведення консультацій: Вт 16.00 308-18

Полторак Вадим Петрович
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РОБОТУ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ, директор Академії Cisco НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, керівник Центру підтримки академій Cisco в Україні, керівник циклу "Передача даних та телекомунікації", канд.техн.наук., доцент

Дисципліни:

 • Теорія інформації та кодування.
 • Комп’ютерна криптографія.
 • Системи та мережі передачі даних.

Сфера наукових інтересів:

 • Теорія і засоби перетворення й передачі інформації:
  • передача даних і кодування повідомлень,
  • захист інформації

Публікації:

Час та місце проведення консультацій: Вт 16:00 434-18

(На даний час на кафедрі не працює)Юрчук Леонід Юрійович
ЗАСТУПНИК ПО РОБОТІ З БАКАЛАВРАМИ заступник з навчально-тенологічної роботи відповідальний за дистанційне навчання керівник циклу "Проектування пристроїв та систем управління" кт.н., доцент

Дисципліни:

 • Метрологія.
 • Проектування пристроїв та систем управління.
 • Автоматизація виробничих процесів.

Сфера наукових інтересів:

 • Проектування технічних засобів систем управління.
 • Проектування інтелектуальних систем.
 • Використання інформаційних технологій у навчальному процесі

Публікації:

Час та місце проведення консультацій: 1н Вт, 16:00, 2н Пятн14:00, 434-18

Моргаль Олег Михайлович
ЗАСТУПНИК ПО РОБОТІ У ГУРТОЖИТКАХ старший викладач

Дисципліни:

 • Цифрова обробка сигналів і зображень.
 • Основи теорії інформаційних процесів.

Сфера наукових інтересів:

 • Розробка технічних засобів систем передачі і перетворення інформації:
  • кодування,
  • ущільнення,
  • захист.

Час та місце проведення консультацій: Чт, 16-00 – 434-18

Дорогий Ярослав Юрійович
ЗАСТУПНИК З МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ, керівник циклу "Інженерія програмного забезпечення", директор НДІ ІП, к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Спецрозділи математики.
 • Чисельні методи.
 • Теорія інформації та кодування.
 • проектування телекомунікаційних мереж та систем передачі даних.
 • Розпізнавання та класифікація даних.
 • Експлуатація, моніторинг, адміністрування комп’ютерних телекомунікаційних мереж.

Сфера наукових інтересів:

 • Розпізнавання даних.
 • Штучний інтелект.
 • Нейронні мережі.

Публікації:

Час та місце проведення консультацій: Чт, 16-00 434-18

Яланецький Валерій Анатолійович
Відповідальний за впровадження системи «Кампус», старший викладач

Дисципліни:

 • Програмування.
 • Інженерна та комп’ютерна графіка.
 • Проектування комп’ютеризованих систем управління.
 • Моделювання процесів та систем.

Сфера наукових інтересів:

 • Інтелектуальні системи управління.

Час та місце проведення консультацій: Вт, 16:00, 309-18

Амонс Олександр Анатолійович
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Сучасні технології проектування.
 • WEB-технології.
 • Системи управління БД.
 • Операційні системи.

Сфера наукових інтересів:

 • Розробка розподілених інформаційно-управляючих систем.
 • Дослідження і розробка технологій створення автоматизованих систем і програмного забезпечення.

Публікації:

Час та місце проведення консультацій: Чт. 8-00 520-18

Килимник Ольга Михайлівна
ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНУ РОБОТУ асистент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня
Шимкович Володимир Миколайович
Вчений секретар кафедри, відповідальний за рейтингування викладачів, старший викладач

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Ср 16.00 522-18

Покровський Євген Олексійович
к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: четверг, 16-15, ауд 528-1 (1 нед), 434-18 (2 нед)

Савчук Олена Володимирівна
к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Ср 16.00 308-18.

Букасов Максим Михайлович
к.т.н., доцент, відповідальний за підготовку магістрів ОПП та за підтримку зв`язків з випускниками

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Вт. 15-17:00 421/420-18

Кравець Петро Іванович
к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Теорія систем і системний аналіз
 • Комп’ютеризовані системи керування
 • Проектування комп’ютеризованих систем керування
 • Iнтелектуальні системи керування
 • Технології штучного інтелекту в технічних системах

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Ср, 16-00.522-18

Ясочка Максим Володимирович
к.т.н., ст. викладач

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Пт 16:00 526

Штифурак Юрій Михайлович
к.т.н., старший викладач

Дисципліни:

 • Сучасні методології і технології розробки програмного забезпечення.
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення.

Сфера наукових інтересів:

 • Використання інформаційних технологій у навчальному процесі.
 • Автоматизація проектування і програмування.
Катін Павло Юрійович
к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Системне програмування (C, C++, Python)
 • Операційні системи реального часу
 • Програмування мікроконтролерів
 • Програмування вбудованих систем
 • Основи  баз даних
 • Сфера наукових інтересів:
 • Формалізація програмного забезпечення
 • Програмування адаптивних систем з дистанційним управлінням
 • Системне програмування

Час та місце проведення консультацій: Пятн 16:00 517-18

(На даний час на кафедрі не працює)Долина Віктор Георгійович
к.т.н., доцент, відповідальний за наукову роботу та сприяння працевлаштуванню студентів

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Ср. 16:00, 434-18

Махно Таісія Олександрівна
доцент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня
Васильєв Олексій Всеволодович
доцент

Жереб Костянтин Анатолійович
доцент

Мітін Сергій Вячеславович
старший викладач

Дисципліни:

Аналіз вимог до програмного забезпечення.

Сучасні технології створення програмних систем.

Стек технологій проектування WEB-застосувань.

Сфера наукових інтересів:

Проектування та розробка захищених інформаційних систем.

E-mail: meetser@gmail.com

Ульяницька Ксенія Олександрівна
к.т.н., доцент

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня
Март Богдан Анатолійович
старший викладач

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня
Єфремов Костянтин Вікторович
старший викладач

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня
Хмелюк Володимир Сергійович
старший викладач

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Чт 16:00 , 523-18

Дорошенко Катерина Сергіївна
старший викладач

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: 2н: Ср , 16.15, Чт 16-15 525-18

Тимофєєва Юлія Сергіївна
старший викладач, відповідальна за підготовку бакалаврів

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Чт, 16-00, 519-18

Хмелюк Марина Сергіївна
старший викладач

Дисципліни:

 • Інформація відсутня

Сфера наукових інтересів:

 • Інформація відсутня

Час та місце проведення консультацій: Вт, 16:00, 520-18

Галушко Дмитро Олександрович
старший викладач

Дисципліни:

 • Методологія і технології побудови інформаційних систем
 • Аналіз вимог до програмного забезпечення
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення
 • Архітектура програмного забезпечення
 • Якість програмного забезпечення та тестування
 • Менеджмент проектів програмного забезпечення
 • Інтеграція застосувань на основі мікросервісного підходу
 • Технології проектування сучасних кросплатформених програмних систем

Сфера наукових інтересів:

 • Системи управління ІТ-інфраструктурами

Час та місце проведення консультацій: Пн, 16-00 521-18

 

Ксензовець Д. С.
викладач

Дисципліни:

 • WEB-технології
 • Спеціальні розділи математики (20002030)
Дорога-Іванюк Олена Олександрівна
асистент

Феденко Віталій Валентинович
Асистент

Цимбал Святослав Ігорович
Асистент

Шимкович Любов Леонідівна
Асистент

Майєр Ілля Сергійович
асистент

Самсоненко Денис Віталійович
асистент

Архів