Ми у соціальних мережах
Контакти
  • Київ, Політехнічна 41
    КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
  • 380 (44) 204 86 10
    380 (44) 204 92 85
  • kafedra@acts.kpi.ua
Студентська наука
19 травня 2011р. на кафедрі АУТС відбулась науково-технічна магістерська конференція.

Секція “Інформаційні та телекомунікаційні технології в управлінні та проектуванні“.

Більш детально ознайомитись зі змістом наукових результатів можна в презентаціях:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові доповідача Назва доповіді Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника
1. АФАНАСЬЄВ Віталій Вікторович Імітаційне моделювання нейро-мережевої системи управління багатостадійного технологічного процесу
к.т.н., доц., Кравець П.І.
2. БЕЗКЛИНСЬКИЙ Олександр Валерійович Синтез багатовимірних цифрових систем управління
к.т.н., доц., Репнікова Н.Б.
3. ВОВК Владислав Мирославович Метод аналізу стану елементів корпоративної інформаційно-телекомунікаційної системи
к.т.н., доц., Ролік О.І.
4. ГАЛУШКО Дмитро Олександрович Метод оцінки якості функціонування підсистеми ІТ-інфраструктури
к.т.н., доц., Ролік О.І.
5. ЗАЙЦЕВ Сергій Юрійович Розробка системи виявлення плагіату в програмному коді С# Р
к.т.н., доц., Амонс О.А.
6. КОЛОСОК Антон Володимирович Вирішення оптимізаційних задач керування складними розподі-леними об’єктами
к.т.н., доц., Кравець П.І.
7. КУНЩИКОВ Євгеній Олегович Система управління бізнес – проце-сами на основі логічних моделей
к.т.н., доц., Амонс О.А.
8. ЛАБУНСЬКИЙ Антон Юрійович Моделі і методи управління розподіленням ресурсів при серверній віртуалізації

Д.т.н., професор
Теленик С.Ф.

9. ЛЯСКОВСЬКИЙ Антон Сергійович Побудова нейромережевих систем управління LabVIEW
д.ф.-м.н., проф., Дорошенко А.Ю.
10. МЕЛЬНІЧЕНКО Артем Олексійович Розробка та дослідження методів і засобів визначення чистоти цукрових розчинів
к.т.н., доц., Юрчук Л.Ю.
11. МЕНЬШИКОВ Олександр Леонідович Управління міським транспортом на моделях нейронних мереж
к.т.н., доц..
Покровський Є.О.
12. МОЖАРОВСЬКИЙ Павло Федорович Управління надійністю функціо-нування корпоративної інформа-ційно-телекомунікаційної системи
к.т.н., доц., Ролік О.І.
13. ПАТРУШЕВА Валерія Геннадіївна Протокол безпечної маршрутизації в мобільних безпровідних мережах з використанням репутацій
к.т.н, доц.
Покровський Є.О.
14. ПЕТРУЩЕНКО Дмитро Петрович Моделювання лінійної ділянки трубопроводу на обчислювальному кластері
к.т.н., доц., Чемерис О.А.
15. ПРИЙМАК Ігор Анатолійович Аналіз і синтез систем із запізненням
к.т.н., доц., Репнікова Н.Б.
16. ПУГАЧОВ Олексій Станіславович Структура спеціалізованого проце-сора із модифікованою детер-мінованою потоковою архітектурою
к.т.н., доц., Новацький А.О.
17. СВІРГУН Євген Іванович Алгоритм синтезу оптимальних та адаптивних систем
к.т.н., доц., Репнікова Н.Б.
18. СЕМЕРИЧ Петро Юрійович Побудова корпоративної мережі передавання даних
к.т.н., доц., Полторак В.П
19. СЕРБІН Володимир Олександрович Аналіз і синтез ПІД-законів регулювання
к.т.н., доц., Репнікова Н.Б.
20. ФІАЛКОВСЬКИЙ Євген Володимирович Інструментальне середовище для проектування та синтезу розріджених нейронних мереж
д.ф.-м.н., проф., Дорошенко А.Ю.
21. ЦВЄЛОДУБ Андрій Олександрович Технологія швидкого прототипу-вання у розробці керуючих пристроїв систем управління
к.т.н., доц., Кравець П.І.
22. ЯЦУК Сергій Володимирович Застосування згорточних нейрон-них мереж до розпізнавання номерних знаків автомобілів
к.т.н., доц., Полторак В.П
23. ЯШИН Володимир Євгенович Застосування узагальнених згор-точних нейронних мереж в системах ідентифікації людини
к.т.н., доц., Полторак В.П

 

Архів