Ми у соціальних мережах
Контакти
  • Київ, Політехнічна 41
    КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
  • 380 (44) 204 86 10
    380 (44) 204 92 85
  • kafedra@acts.kpi.ua
Вступнику

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Вступ до магістратури

Офіційні документи приймальної комісії

Навчання на АУТС

Аспірантура

Як нас знайти

15 жовтня, опубліковано наказ МОН про затвердження Умов прийому на наступний рік. Відповідно до документа основний етап вступної кампанії у 2021 році відбудеться в липні.

Відповідно до офіційного джерела

На кафедрі Автоматики та управління в технічних системах студенти навчаються за спеціальностями:

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Вивчення сучасних методології та інструментарію проектування та розроблення програмного забезпечення; математичні основи програмування; алгоритми та структури даних; об’єктно – орієнтоване, декларативне, системне, паралельне програмування, програмування на платформі .NET, web-програмування та web-дизайн; технології моделювання програмного забезпечення; системи керування базами даних; операційні системи; основи організації комп’ютерних мереж; технології захисту інформації, технології обробки графічної, текстової та мультимедійної інформації, методи оптимізації та прийняття проектних рішень, методи розробки та впровадження систем штучного інтелекту

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем
Вибірковий блок: Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем

Студенти в процесі навчання здобувають фундаментальні знання та навички – прикладні сервіси, програмні компоненти підтримки бізнес-процесів, засобів організації і підтримки сервіс-орієнтованих архітектур програмного забезпечення, платформних рішень для проектування, управління і розвитку ІТ-інфраструктури, засобів проектування і реалізації програмних систем різноманітного функціонального призначення. Випускники працюють спеціалістами з програмування програмно-апаратних комплексів інформаційно-комунікаційних систем, розробниками програмного забезпечення, інтеграції інформаційно-комунікаційних систем, займаються підтримкою сервіс-орієнтованих архітектур програмного забезпечення, проектуванням, управлінням і розвитком ІТ-інфраструктури та керівниками програмних проектів.

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Галузь професійної діяльності фахівців – розроблення та супровід інформаційних проектів різного призначення. Випускники працюють системними та бізнес-аналітиками, інженерами з аналітики даних, бізнес-консультантами з впровадження та реінжинірингу складних систем, розробниками та тестувальниками інформаційних управляючих, комп’ютеризованих та робототехнічних систем і технологій, адміністраторами систем управління базами даних та базами знань.

Освітня програма: Інтегровані інформаційні системи

Концепція підготовки професіоналів у галузі інформаційних технологій сучасної спеціалізації «Інтегровані інформаційні системи» на кафедрі «Автоматики та управління в технічних системах» ґрунтується на двох принципах. По-перше, це знання методологій і технологій проектування та реалізації інформаційних систем; процесів і стандартів розроблення інформаційних систем; сучасного ІТ-середовища. По-друге, поглиблені знання у сфері сучасних платформ створення комп’ютеризованих систем управління. Під час підготовки студент отримує знання і уміння з проектування, розроблення і налагодження складних інтегрованих інформаційних систем з поглибленим засвоєнням комп’ютерних технологій, спеціального програмного забезпечення та методів управління в технічних системах.

Архів