Ми у соціальних мережах
Контакти
  • Київ, Політехнічна 41
    КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 18, кімн. 528
  • 380 (44) 204 86 10
    380 (44) 204 92 85
  • kafedra@acts.kpi.ua
Вступнику 2017-го

vstup_opora

На кафедрі АУТС буде відбуватися набір у 2017 році за такими напрямами

Спеціальність «Інформаційні системи та технології»

Cпеціалізація «Комп’ютеризовані системи управління »

Концепція підготовки професіоналів галузі інформаційних технологій спеціалізації «Комп’ютеризовані системи управління » на кафедрі «Автоматики та управління в технічних системах» ґрунтується на двох позиціях. По-перше, це знання методологій і технологій проектування та реалізації інформаційних систем, процесів і стандартів сучасного ІТ-середовища; по-друге, поглиблені знання у сфері сучасних платформ створення комп’ютеризованих систем управління.

На теперішній час інформаційні технології широко впроваджуються у сфери послуг та бізнес процесів, але майбутнє також пов’язано зі створенням та реалізацією високоавтоматизованих систем управління та керування процесами  виготовлення продукції.

Саме тому спеціалізація «Комп’ютеризовані системи управління» націлена на розвиток здатності фахівців інтегрувати програмні, технічні та інформаційні компоненти систем на організаційному (бізнесовому) рівні та розробляти комп’ютеризоване керування об’єктами на операційному та процесному (технологічному) рівнях.

Зважаючи на універсальний  підхід до  підготовки фахівців,  можна стверджувати,   що це гарантує  випускникам  конкурентноздатність, мобільність та  затребуваність на світовому ринку праці.

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Інженерія програмного забезпечення– спеціальність, спрямована на розробку програмно го забезпечення для інформаційних систем різного призначення з використанням сучасних підходів та технологій проектування, імплементації, тестування, розгортання та супроводу, яке відповідає вимогам надійності та ефективності. Сьогодні фахівці з інженерії програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці серед фахівців з інформаційних технологій інших напрямків, приймають участь у серйозних розробках програмного забезпечення для вітчизняних та міжнародних компаній, і мають достойну оплату своєї праці.

Спеціалізація «Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем»

Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем – спеціалізація, спрямована на вивчення програмного забезпечення інформаційно-комунікаційних систем – прикладних сервісів, програмних компонентів підтримки бізнес-процесів, засобів організації і підтримки сервіс-орієнтованих архітектур програмного забезпечення, платформних рішень для проектування, управління і розвитку ІТ-інфраструктури, засобів проектування та реалізації програмних систем різного призначення.

Випускники працюють як розробники програмно-апаратних комплексів інформаційно-комунікаційних систем, різноманітного програмного забезпечення з використанням сучасних підходів та технологій (девелопери), як спеціалісти з розроблення та підтримки сервіс-орієнтованих архітектур програмного забезпечення, проектування, управління і розвитку ІТ-інфраструктури (системні та програмні архітектори) та керівниками програмних проектів (тім-ліди).

Архів